MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF

PERKAMA INTERNATIONAL

Idea untuk menjadikan Bulan Oktober sebagai Bulan Kaunseling mula dicetuskan oleh Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai PERKAMA International pada bulan March 2016 sempena Konvensyen Kaunseling Kebangsaan Kali Ke-15. Dalam ucapan perasmian Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat YB Rohani Karim telah mengumumkan bahawa Bulan Oktober sebagai Bulan Kaunseling setelah mendapat cadangan idea daripada Presiden PERKAMA sewaktu beliau menyampaikan ucapan perasmian penutup Konvensyen Kaunseling Kebangsaan 2016. Untuk itu pada tahun 2019 ini, PERKAMA International telah memilih “ Kaunseling Untuk Kesejahteraan Masyarakat” sebagai tema sambutan.

Sempena dengan sambutan Bulan Kaunseling ini , saya bagi pihak PERKAMA International ingin mengajak semua organisasi yang mempunyai kaitan dengan perkhidmatan kaunseling maupun institusi pengajian tinggi yang menjalankan latihan pendidikan kaunseling memikirkan aktiviti yang sejajar dengan tema sambutan iaitu “ Kaunseling Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sesungguhnya perkhidmatan kaunseling merupakan sebuah perkhidmatan menolong yang sangat diperlukan dalam mensejahterakan insan. PERKAMA International selaku badan profesional bidang kaunseling akan sentiasa memainkan peranannya sebagai badan yang memperjuangkan perkembangan kaunseling tanah air baik dari segi kualiti perkhidmatan maupun kebajikan pengamal kaunseling, PERKAMA International juga akan sentiasa mempertahankan maruah dan identiti bidang kaunseling. Antara advokasi yang telah berjaya direalisasikan ialah penubuhan Majlis Kaunseling Kebangsaan dan Akta Kaunseling 580. Selain daripada itu, PERKAMA International pada tahun ini telah berjaya menubuhkan Gabungan Persatuan Kaunseling Malaysia yang dinaungi oleh PERKAMA International. Kepada pihak Kerajaan, PERKAMA International berharap akan sentiasa merujuk kepada PERKAMA International berhubung dengan isu-isu kaunseling maupun pengurusan kaunseling di tanah air. Saya bagi pihak Eksekutif PERKAMA International sekali lagi mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Kaunseling kepada semua warga kaunseling di Malaysia.

Salam hormat
Dato Dr Abd Halim Mohd Hussin – Presiden PERKAMA International