Journal

PANDUAN KEPADA PENULIS
Jurnal PERKAMA mengalu-alukan artikel berkaitan dengan penyelidikan, pendapat profesional dan amalan dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling
DOWNLOAD

Sejarah PERKAMA dan Kepimpinan Tan Sri Dr. Nordin Kardi (2005-2013)

Artikel ini melaporkan kajian tentang sejarah Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) dan kepimpinan seorang tokohnya iaitu Tan Sri Dr. Nordin Kardi.